Selecteer een pagina

Parkinson in Beweging

In opdracht van de Stichting Parkinson in Beweging heb ik een communicatieplan geschreven. Doelstelling was om meer bekendheid te genereren onder de doelgroep (mensen met de ziekte van Parkinson, directe familie en vrienden van deze mensen en medewerkers in de gezondheidszorg die contact hebben met Parkinson patiënten). Vervolgens heb ik voor deze stichting met regelmaat nieuwsbrieven en persberichten geschreven.

Parkinson in Beweging wil mensen met de diagnose Parkinson stimuleren (meer) in beweging te komen, juist wanneer regulier sporten niet meer gaat. Hiervoor bieden zij verschillende bewegingslessen aan, zoals nordic walking, yoga, boksen en toneel.

Communicatie Parkinson in Beweging