Selecteer een pagina

Culturele Hoofdstad van Europa, Leeuwarden – Fryslân 2018

Campagneleider – Van september 2016 tot aan het einde van 2018 werkte ik binnen het team Marketing & Communicatie van de stichting Leeuwarden – Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa (LF2018). Ik ben hier begonnen met het schrijven van het outdoorplan, de zichtbaarheid van LF2018 in de stad en de provincie. Doelstelling hiervan was voornamelijk het creëren van awareness onder inwoners en bezoekers en het groeien van trots bij de inwoners van de provincie. Ik heb meegeschreven aan het overall marketing- & communicatiepan en vervolgens ben ik aan het werk gegaan als campagneleider Mienskip, de grootste campagne van LF2018. Als campagneleider zorgde ik voor de uitvoering en bijsturing van de marketing en communicatie gericht op de doelgroep de Friezen (de mienskip).

Logo LF2018