Selecteer een pagina

Stadsregio Leeuwarden

In opdracht van Stadsregio Leeuwarden heb ik een plan geschreven om het fietsen en varen binnen deze regio te promoten. Vervolgens heb ik ook gezorgd voor de uitvoering van dit plan. Besloten is om de focus te leggen op de noordelijke Elfstedenroute, voor zowel het fietsen als het varen. Hierbij is samenwerking gezocht met de regionale marketingorganisatie Merk Fryslân.

Stadsregio Leeuwarden
Stadsregio Leeuwarden was in die tijd een samenwerking op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, recreatie & toerisme en kennis & economie tussen de vijf gemeenten; Tytsjerksteradiel, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden. Zij hielden zich onder andere bezig met de promotie van het fietsen en varen in deze regio.