Selecteer een pagina

AquaZoo Leeuwarden | Libéma

Brandlead ad interim – Wat in eerste instantie een opdracht zou zijn voor circa 3 maanden, groeide uiteindelijk uit tot een periode van bijna 2,5 jaar. Tijdens deze periode was ik verantwoordelijk voor de marketing van AquaZoo Leeuwarden. AquaZoo is onderdeel van Libéma. Als brandlead ai was mijn voornaamste taak om het dierenpark AquaZoo Leeuwarden op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken voor publiek door zichtbaarheid te creëren. Dit alles met als gevolg conversies te realiseren. We werkten daarbij volgens het See-Think-Do-Care model. Mijn werkzaamheden bestonden onder andere uit:

  • Bedenken en schrijven van de marketing- en communicatiestrategie, inclusief de begroting
  • Ontwikkeling van cross-mediale marketingcampagnes inclusief bepalen van doelstellingen, budget beheren, thema’s bepalen, ontwikkelen copy, coördineren van ontwikkeling beeld, ‘kartrekker’ in een multidisciplair team, afstemming plan van aanpak met mediabureau’s, inkopen van media, monitoren van de voortgang met bijbehorende verslaglegging en bijsturing, eindevaluatie
  • Bewaken van de huisstijl en invulling geven aan merkpositionering van AquaZoo
  • In-park uitingen verzorgen i.s.m. vormgever en drukker