Wandelnetwerk DoorMidden Fryslân

Communicatieplan schrijven en uitvoeren

Stadsregio Leeuwarden vroeg mij een communicatieplan te schrijven voor het nieuwe wandelnetwerk DoorMidden Fryslân. Vervolgens heb ik gezorgd voor de uitvoering van de activiteiten voorvloeiend uit dit communicatieplan: uitwerken van het distributieplan, persbenadering, publicatiecampagne uitzetten, enz.