Promotie Fietsen & Varen

Communicatieplan schrijven en uitvoeren

In opdracht van Stadsregio Leeuwarden heb ik een plan geschreven om het fietsen en varen binnen deze regio te promoten. Vervolgens heb ik ook gezorgd voor de uitvoering van dit plan. Besloten is om de focus te leggen op de noordelijke Elfstedenroute, voor zowel het fietsen als het varen. Hierbij is samenwerking gezocht met Merk Fryslân. Waar mogelijk is er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de middelen die zij hadden; waaronder eigen informatiepagina’s op de website van Merk Fryslân: www.friesland.nl en in de promotiemiddelen is de huisstijl van Merk Fryslân toegepast. Dit voor de herkenbaarheid door de doelgroep.

Stadsregio Leeuwarden

Stadsregio Leeuwarden is een samenwerking op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, recreatie & toerisme en kennis & economie tussen de vijf gemeenten; Tytsjerksteradiel, Menameradiel, Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden. Zij houdt zich onder andere bezig met de promotie van het fietsen en varen in deze regio.